Warunki wynajmu

Kierujący samochodem kempingowego musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.


Procedura rezerwacji samochodu obejmuje:

1) zamówienie samochodu kempingowego złożone przez Klienta drogą telefoniczną, elektroniczną (e-mail), listowną lub w czasie wizyty osobistej w firmie oraz potwierdzenie wolnego terminu przez wynajmującego;

2) wpłatę przez Klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej niż 1000 PLN (termin: 3 dni),

3) podpisanie umowy Najmu.

Pozostała kwota wynikająca z umowy musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego lub gotówką w kasie firmy najpóźniej w dniu najmu. Ponadto Najemca wpłaca kaucję w wysokości 4000 PLN jako zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń. W przypadku płatności dokonanych przelewem, warunkiem wydania pojazdu jest zaksięgowanie dokonanych wpłat na koncie Wynajmującego.


Samochód wydawany jest z pełnym bakiem paliwa, napełnionymi butlami gazowymi, przygotowaną toaletą chemiczną, uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i zbiornikiem wody. Za koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z samochodu, w tym koszty paliwa, koszty napraw uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, napraw uszkodzonych opon powstałych w okresie najmu, czyszczenia Pojazdu, opłaty mandatów, odpowiedzialny jest Najemca. Samochód zwracany jest czysty i z pełnym bakiem paliwa. Możliwe jest wykupienie dodatkowego pakietu obejmującego sprzątanie samochodu po okresie najmu.


Na potrzeby wynajmu okresy dzielą się na sezony: wysoki, średni i niski.
W sezonie wysokim samochody kempingowe wynajmowane są od soboty do soboty (chyba, że strony ustalą inny dzień); odbiór samochodu odbywa się
w godzinach 15-17 pierwszego dnia wynajmu, natomiast zwrot w godzinach 7-10 ostatniego dnia wynajmu;


Samochód kempingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno ? turystyczne. Dozwolone jest poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) oraz podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami są bezwzględnie zabronione. W przypadku niezastosowania się przez Najemcę do tego zakazu i odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie powstałe szkody.


Pobierz warunki najmu w PDF !

Pobierz wzór umowy w PDF !

KONTAKT

 

Statystyki

Odsłon : 605153